Villkor & avtal

Översikt – Vill du se hela kontraktet, kontakta oss.

  • Din hund skall vara frisk från smittsamma sjukdomar, försäkrad och vaccinerad mot parvo, valpsjuka, hcc och kennelhosta (helst nya vaccinet KC som tas i nosen. Detta vaccin är mycket mer effektivt!). För kennelhosta gäller vaccinering minst 1 gång/år, för övriga vaccinationer var 3-4:e år efter att grundvaccineringen är klar.
   Hundägaren kan bli ersättningsskyldig för sanering, utebliven lön, samt ersättning för veterinärkostnader för övriga hundar, om denne vet att hunden är sjuk och ändå lämnar den till pensionatet.
  • Pensionatet har rätt att vägra ta emot hund som misstänks bära på smitta, tex hund som hostar!
  • Hunden skall vara försäkrad med minst veterinärvårdsförsäkring.
  • Du som ägare skall ha ansvarsförsäkring med rättskyddsmoment (ingår som regel i din hemförsäkring).
  • Kopior samt legitimation medtages till pensionatet.
  • Under sommarmånader skall hunden ha fästingmedel.
  • Din bokning är bindande. Den är dock inte giltig innan den har bekräftats av oss!
   Vid ev. avbokning så kommer bokningsavgift/full avgift att debiteras enligt nedan – även om avgiften inte hunnit oss tillhanda.
  • 25% av totala avgiften (dock minst 500:-/hund lågsäsong och 1000:- under vistelse högsäsong), debiteras direkt vid bokning och skall finnas oss tillhanda inom 48 timmar från dess att vi har behandlat din bokning.
  • Resterande avgift skall finnas på vårt bankgiro senast 2 veckor innan ankomstdagen, vid bokningar över storhelger, juni-aug samt övriga lov (sportlov, påsklov, höstlov) senast 4 veckor innan ankomstdagen.
  • Bokningsavgift och slutbetalning återbetalas ej vid ev. återbud. Bokad tid debiteras. Vid avbokning mindre än 14 dagar (30 dagar storhelger och högsäsonger enligt ovan) innan lämning eller om du inte avbokar alls, debiteras fullt belopp för hela vistelsen. Om avgifter inte betalas i tid så har Björnåsen rätt att neka kunden platsen. Ev. inbetald bokningsavgift återbetalas ej.
  • Bokningsavgift/slutbetalning kan inte hållas innestående om man önskar byta period, utan avser bokad period.
   Våra bokningsregler gäller även vid Force Majeure.
  • Vid allvarlig sjukdom/skada som gör att du måste ställa in din resa, så krävs läkar/veterinärintyg och då återbetalas 50% av totala avgiften fram till 72 timmar innan lämning, därefter återbetalas ingenting.
  • Under högsäsong (v 7, 25-33, 51-2, höstlovet, påsklovet, storhelger), gäller i första hand bokning av minst 7 dagar. Bokning av enstaka dagar i mån av plats. Minsta debitering är alltid 2 dagar.
  • Foder medtages till pensionatet. Om din hund behöver borstas, rengöring av öron eller liknande, skall borste, rengöring mm tas med till pensionatet. Om pensionatet ser under vistelsen att tex öron behöver rengöras och ägaren inte skickat med medel, kommer detta att tas ur vår butik och ägaren debiteras detta.
  • Pensionatet tar inte ansvar för om medskickade saker går sönder, försvinner eller missas att skickas med hem – du har ansvaret för att se till så att det du lämnar kommer med hem. Skicka inte med mer än du behöver och namnmärk alla sakerna!
  • Löptikar efter överenskommelse, debiteras med 90:- extra/dygn, skall meddelas på 1:a löpdagen även om hunden inte skall lämnas riktigt än.
  • Vid lämning/hämtning följs våra bokade tider. Pensionatet kan komma att neka hund som kommer utanför våra in och utlämningstider! Pensionatet garanterar inte att det går att utöka tiden vid önskemål.
  • All lämning eller hämtning utanför våra ordinarie öppettider för in/utcheckning, debiteras med jourtillägg (se priser & öppettider) – oavsett anledning!
  • Godkännande av lek lös tillsammans med annan hund, sker på hundägarens ansvar.
  • Hundar som kräver specialkompetens? Dessa hundar tas emot efter separat överenskommelse, och mot pristillägg – beroende på problematik. Ring och rådfråga oss innan bokning!
   För hundar med problematik såsom:  * Hanteringsproblem tex med “bitrisk” (tex pga osäkerhet, rädsla, aggressivitet eller liknande) * Stressproblematik * Ensamhetsproblematik tex separationsångest – så krävs inskolning.
   Obs! För hundar med något av ovanstående, kan vistelsen/avtalet komma att avbrytas med omedelbar verkan!
  • Hundpensionatet förbinder sig att vårda hunden väl, ge den god tillsyn, god kontakt, utfodra och ge färskt vatten samt att rasta hunden regelbundet.
  • Hundpensionatet förbinder sig att inte släppa ihop hundar om vi direkt ser att det inte kommer att fungera.
  • Hundpensionatet är godkänt av Länsstyrelsen, innehar F-skattebevis och har gällande försäkring för verksamheten. Vi har Svedeas  hunddagisförsäkring XL för vårt företag.

För övriga regler, be om vårt kontrakt.

GDPR-Dataskyddsförordningen:

Varför behöver vi dina och din hunds uppgifter, samt kontaktuppgifter till kontaktperson?

Uppgifter om ägare, hunden samt kontaktperson behövs för att vi:

 • Skall kunna följa Djurskyddslagen (1988:539) paragraf 2 ”Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom” (Lag 2005:1226).
 • För att vi skall kunna administrera och hantera din bokning gällande bokningsperiod, eventuella VIP-rabatter, samt koordinera in och utcheckningar.
 • Kunna ge ägare information om hur hunden mår, om så önskas.
 • För fakturering, registrera betalningar samt för bokföringen.

Hur sparas uppgifterna?

 • Bokningsbekräftelsen sparas i pappersform fram till avslutad vistelse. Därefter förstörs den.
 • Kontrakt sparas fram till avslutad vistelse och därefter förstörs den alternativt skickas med ägaren hem. Be oss om denna vid utcheckningen om du önskar få med den hem.
 • Uppgifter för betalning, fakturering och bokföring förvaras i vårt bokningssystem Sirvoy samt i vår e-bokföring via vår bank. Vissa av uppgifterna lämnas vidare till vår revisor på Ekonomiansvarig.
 • Eventuella mail sparas till du ber oss ta bort dom.
 • Uppgifter för att boka hundens vistelse godkänner du själv, genom att gå in på vårt bokningssystem via hemsidan och göra en bokning.
 • Alla uppgifter förvaras inlåsta/skyddade med koder.

Vem har tillgång till mina uppgifter?

 • Ägarna och personal/inhyrd personal på Björnåsen.
 • Revisorn hos Ekonomiansvarig
 • Behandlande veterinär samt djurvårdspersonal vid ev. sjukdom/skada hos inackorderad hund.
 • Sirvoy och deras personal, som är de som handhar vårt bokningssystem.
 • It-ansvarig samt webbhotell.

Hur länge sparas mina uppgifter?

 • Uppgifter till kontaktperson, samt avtal sparas under vistelsen. Därefter förstörs det, eller återlämnas till ägaren/den som hämtar hunden. Vill du ha tillbaka dessa, meddela vid utcheckningen.
 • Bokföring och revision i 7 år.
 • Bokningssystemet till dess att ägaren återkallar sitt godkännande.

Övrigt:

 • Ägaren tar ansvar för att kontaktperson är underrättad samt har godkänt att deras kontaktuppgifter lämnas till Björnåsen.
 • Bilder och filmer kan användas på sociala medier, annars ber vi om ett skriftligt nekande vid incheckningen.
 • Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.
 • Cookies: En cookie är en textifil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra bland annat inloggningsinformation när du surfar runt hos oss mm. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kan funktionaliteten hos vår hemsida påverkas. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare.

Ångerrätt (DAL):

Undantag från ågerrätten:
12. avser kulturevenemang, idrottsevenemang eller någon annan liknande fritidsaktivitet, servering, catering eller någon annan liknande tjänst, inkvartering, varutransport eller biluthyrning, om näringsidkaren ska tillhandahålla tjänsten på en bestämd dag eller under en bestämd tidsperiod.
Dvs. Pensionatsbokningar ingår INTE i ångerrätten.

 

Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.