Inackorderingsavtal

Hundens namn

Ras

Kön

Född

Senaste vaccinering – datum

Senaste löp (tik)

Försäkringsbolag hund

Försäkringsnummer hund

Hundens ID-nummer

Annan kontaktperson än ägaren (som kan hämta hunden om vistelse inte fungerar) + telefonnummer

Ytterligare kontaktperson än ägaren + telefonnummer

Hur mycket äter min hund/dag? Om du anger i gram skall mått medskickas!

Är min hund rymningsbenägen? *

* om nej på denna fråga godkänner jag att pensionatet låter min hund vara lös på tomten och tar på mitt ansvar att hunden ej försöker gräva sig ut eller hoppa över det 1,60 höga staketet. Om ja på frågan, kommer pensionatet att hålla hunden kopplad/i mindre rastgård under hela vistelsen.

Är min hund rädd för något särskilt?

Har min hund haft någon sjukdom som pensionatet bör känna till?  T.ex. fukteksem, återkommande öroninflammationer, känslig mage eller annat?

Hur fungerar min hund med andra hundar/barn?

Jag godkänner att pensionatet låter min hund umgås lös med andra hundar? *
* Om ja på denna frågan, förutsätter pensionatet att din hund leker på ett trevligt sätt och inte riskerar att starta/hoppa in i ett slagsmål.

Ägare (För- och efternamn)

Personnummer

Adress

Tel. bostad

Tel. mobil

E-mail

Hemförsäkring bolag och nummer

Ort                                                Datum

———————                    ——————–

Ägare                                           Inackorderingshavare

 

 

Villkor
Hämtning och lämning av hund sker efter överenskommelse. Hämtning/lämning enligt våra fasta tider (se hemsidan). Alla lämningar/hämtningar som sker efter 16.30 (nya hundar 15.30) samt ALLA tider utanför ordinarie tider på helgen, debiteras med 650:- extra (samt 300:- extra/hund)– oavsett anledning!

1.    Din bokning är bindande även om nedanstående belopp inte hunnit komma oss tillhanda.
Vid bokning erläggs 25% (dock minst 500:- /hund lågsäsong och 1000:- under högsäsong) av den totala avgiften till Bg 683-5920 inom 2 dagar.
Resterande summa skall vara oss tillhanda senast 2 veckor innan hunden lämnas på pensionatet (4 veckor gäller vid storhelg). Boknings och slutbetalningen återbetalas ej vid ev. återbud och kan inte bytas mot annan period.
Om du avbokar mindre än 14 dagar (innan storhelg och högsäsong gäller 30 dagar) innan lämning eller inte avbokar alls, debiteras fullt belopp för hela vistelsen.
Vid allvarlig sjukdom/skada som gör att du måste ställa in din resa, så krävs läkar/veterinärintyg och då återbetalas avgiften (under förutsättning att vi meddelas omgående, dvs inom 24 timmar), med 75% av totala avgiften fram till 3 dygn (72 timmar) innan lämning, därefter återbetalas 50% av totala avgiften. Bokningsavgiften återbetalas ej och kan ej bytas mot annan period. Våra avbokningsregler gäller även vid Force Majeure.
Tider för lämning/hämtning skall anges direkt vid bokning. Ändring av dessa endast i mån av möjlighet. Bokad tid debiteras.
Vid påminnelse om bokningsavgift eller slutbetalning, debiterar vi 50:- /påminnelse.

2.    Hunden ska under vår/sommar vara behandlad med fästingmedel (t.ex. Frontline, Expot) eller ha bärnstenshalsband.

3.    Hunden skall vara fullt frisk och fri från ohyra, skabb och liknande. Hunden skall vara vaccinerad mot valpsjuka, parvo, hcc och kennelhosta (helst nya vaccinet KC som är mycket mer effektivt mot kennelhosta. Vaccinering mot kennelhosta måste tas minst 1 gång/år!). Pensionatet blir ej ersättningsskyldigt om hunden får någon av dessa sjukdomar under sin vistelse. Hundägaren kan däremot bli ersättningsskyldig för sanering, utebliven lön, samt ersättning för veterinärkostnader för övriga hundar, om denne vet att hunden är sjuk och ändå lämnar den till pensionatet.

4.    Om pensionatet får in någon av ovanstående sjukdomar – många av dessa sjukdomar har en inkubationstid på några dagar upp till 14 dagar (vilket gör att pensionatet märker först efter den tiden om någon hund tagit med sig smitta). Det är inte alltid den hund som börjar visa symptom som medfört smittan då en del hundar är bärare utan att det bryter ut – kommer pensionatet att ringa de hundägare som skall lämna hundar inom närmaste tiden. Om hundägaren väljer att hålla hunden hemma, så återbetalas ingen avgift då hundpensionatet inte kan skydda sig på annat sätt än att kräva vaccinering.
Då det ej går att vaccinera mot alla ovanstående sjukdomar och endast en av flera stammar på vissa, så kan pensionatet aldrig skydda sig helt.
Om veterinär rekommenderar stängning för sanering måste vi följa de rekommendationerna, och då låter vi 25% av inbetalat belopp stå tillgodo till annan bokning.

5.    Hunden skall vara försäkrad med minst veterinärvårdsförsäkring. Ägaren skall ha gällande ansvarsförsäkring med rättskyddsmoment.
Vid skada orsakad av hund eller dödsfall av hund är inackorderingsinnehavaren ej ersättningsskyldig för såvitt annat följer lag och annan författning. Ersättning utgår i sådant fall enbart med belopp som inte täcks av hundens försäkring.
Om hunden inte har en försäkring/hundägaren missat att betala in sin premie, så avsäger sig Björnåsens hundpensionat allt ansvar gällande hunden. Hundägaren tar då på sitt ansvar att en kontaktperson hämtar hunden om den behöver till veterinär, annars avbryts vistelsen med omedelbar verkan och hundägaren måste själv hämta hunden.

6.    Det åligger hundägaren att tillhandahålla inackorderingsinnehavaren giltiga kopior av hunds vaccination samt hunds och ägarens egen försäkring enl. de ovanstående punkterna.

7.    Hundägaren/den som bokat platsen är ersättningsskyldig vid eventuella uppkomna skador på inredning, interiör, exteriör, lösa föremål och övrigt som hunden har förstört inne och utanför pensionatet. Gäller även övriga byggnader, fordon mm som finns på vår tomt.
Pensionatet tar inget ansvar för om medhavda saker går sönder, försvinner eller missas att skickas med hem. Det är hundägarens ansvar att se till så att allt är med tillbaka.

8.    Tik som börjar löpa när den är på pensionatet kommer en extra avgift att tas ut om 90kr/dygn. Hundpensionatet kommer att hålla löptik under extra uppsikt och i särskild rastgård, men tar inget ansvar för om tiken ändå lyckas ta sig ut/hane ta sig in.
Det innebär alltid en risk att lämna bort en löptik!
Ägare skall meddela pensionatet på dag 1 om tiken börjar löpa innan hon skall komma till pensionatet, annars tas en extra avgift om 500:- ut.

9.    Godkännande av lek lös tillsammans med annan hund, sker på hundägarens ansvar. Om hunden ändå startar slagsmål, blir pensionatet inte ersättningsskyldigt då det är ditt ansvar att skriva nej i rutan om du inte har en hund som leker vänligt. Tänk på att du även blir ersättningsskyldig för den andra hunden.
Björnåsens hundpensionat tar på sitt ansvar att inte släppa hunden tillsammans med annan hund om vi direkt ser att det inte kommer att fungera.

10.  Vid skada/sjukdom och vi inte når ägaren eller annan kontaktperson, har inackorderingsinnehavaren rätt att ta hunden till veterinär på ägarens bekostnad. Det är i första hand kontaktpersonen som tar hunden till veterinär.
Den kontaktperson ägaren uppgett, har rätt att ta det beslut som veterinären rekommenderar gällande veterinärvård, eller avlivning om veterinären anser det nödvändigt.
Om pensionatet inte varken når varken ägare eller kontaktperson, får inackorderingshavaren ta det beslut som rekommenderas i samråd med veterinär.
Avgift för transport och timlön debiteras enligt nedan, om inte någon kontaktperson kan ta hunden till veterinär och om inte skadan är orsakad av oaktsamhet från pensionatets sida.
Om pensionatet måste ta hunden till veterinär, debiteras milersättning samt timtaxa för körning samt för tiden hos veterinären på 500:- dagtid/timme (efter 8.30), 650:- kväll/timme (efter 15.30) & helg, 950:- natt (efter 21.00) & storhelger/timme. Därtill tillkommer 35:- /mil samt ev. tullavgifter.

11.  Enklare sjukvård & hälsovård som pensionatet själva kan behandla tex diarré, början till öroninflammation (OBS! Ej utvecklad öroninflammation!), enklare sårvård, rakning runt sår osv, kommer att behandlas på plats och debiteras vid hämtning.
Övriga tilläggstjänster, se prislista på vår hemsida.

12.  Vid skada av inackorderingsinnehavaren orsakad av hund. T.ex. hundbett är hundägaren ersättningsskyldig för uppkomna skador på inackorderingsinnehavaren, kläder eller annat som skadats. Samt kostnader för läkarvård, ev. medicinering, transport till och från läkare samt ev. inkomstbortfall.

13. Hundar som kräver specialkompetens: Dessa hundar tas emot efter separat överenskommelse, och mot pristillägg – beroende på problematik. Detta skall alltid rådgöras i samråd med pensionatet INNAN bokning!
För hundar med problematik såsom:
* Hanteringsproblem tex med ”bitrisk” (tex pga osäkerhet, rädsla, aggressivitet eller liknande) * Stressproblematik * Ensamhetsproblematik tex separationsångest – så krävs inskolning.
Obs! För hundar med något av ovanstående, kan vistelsen/avtalet komma att avbrytas med omedelbar verkan! I det fallet återbetalas ingen avgift då man uppehållit platsen.Ägaren tar på sitt ansvar att kontaktperson kan hämta hunden.
Kan vi hantera problemet tex genom att öka upp personalen/behandlingar mm, så kommer hunden att få stanna kvar, mot pristillägg (från dubbel taxa) som debiteras innan hämtning.

14.  Hund som inte hämtas på bokad dag och pensionatet inte når ägare eller annan kontaktperson, kommer att efter max 1 vecka (kortare tid om pensionatet är fullbokat och vi behöver nyttja platsen till annan hund), lämnas vidare för omhändertagande och polisanmälan göras. Alla kostnader i samband med detta kommer att debiteras hundägaren.
Debitering för extra dagar som ej bokats i samråd med pensionatet, debiteras med dubbel taxa.

15.  Du som hundägare tar på dig att hålla dig till våra ordningsregler. T.ex. att vänta vid bilen tills bokad tid, samt att hålla våra bokade tider. Vi kommer ner och hämtar dig vid bokad tidpunkt. Om du går in genom grinden och orsakar olycka av hund eller att lösspringande hund rymmer, kommer alla kostnader att debiteras dig som hundägare. Att komma för tidigt, kan vara lika illa som att komma för sent, vi ber dig därför att inte komma mer än 10 minuter för tidigt.

16.  Hundpensionatet förbinder sig att vårda hunden väl, ge den god tillsyn, god kontakt, utfodra och ge färskt vatten samt att rasta hunden regelbundet.

17.  Hundpensionatet är godkänt av Länsstyrelsen, innehar F-skattebevis och har gällande försäkring för verksamheten.

18. Om hunden har beteenden som kan vara skadliga för den, tex äter hysteriska mängder gräs/sten etc. Så skall detta meddelas skriftligt på kontraktet. Hunden kommer då inte att få vistas lös varken i rastgård eller på tomten. För sin egen säkerhets skull.

19. Hantering av personuppgifter:

Varför behöver vi dina och din hunds uppgifter, samt kontaktuppgifter till kontaktperson?

Uppgifter om ägare, hunden samt kontaktperson behövs för att vi:

 • Skall kunna följa Djurskyddslagen (1988:539) paragraf 2 ”Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom” (Lag 2005:1226).
 • För att vi skall kunna administrera och hantera din bokning gällande bokningsperiod, eventuella VIP-rabatter, samt koordinera in och utcheckningar.
 • Kunna ge ägare information om hur hunden mår, om så önskas.
 • För fakturering, registrera betalningar samt för bokföringen.

Hur sparas uppgifterna?

 • Bokningsbekräftelsen sparas i pappersform fram till avslutad vistelse. Därefter förstörs den.
 • Kontrakt sparas fram till avslutad vistelse och därefter förstörs den alternativt skickas med ägaren hem. Be oss om denna vid utcheckningen om du önskar få med den hem.
 • Uppgifter för betalning, fakturering och bokföring förvaras i vårt bokningssystem Sirvoy samt i vår e-bokföring via vår bank. Vissa av uppgifterna lämnas vidare till vår revisor på Ekonomiansvarig.
 • Eventuella mail sparas till du ber oss ta bort dom.
 • Uppgifter för att boka hundens vistelse godkänner du själv, genom att gå in på vårt bokningssystem via hemsidan och göra en bokning.
 • Alla uppgifter förvaras inlåsta/skyddade med koder.

Vem har tillgång till mina uppgifter?

 • Ägarna och personal/inhyrd personal på Björnåsen.
 • Revisorn hos Ekonomiansvarig
 • Behandlande veterinär samt djurvårdspersonal vid ev. sjukdom/skada hos inackorderad hund.
 • Sirvoy och deras personal, som är de som handhar vårt bokningssystem.
 • It-ansvarig samt webbhotell.

Hur länge sparas mina uppgifter?

 • Uppgifter till kontaktperson, samt avtal sparas under vistelsen. Därefter förstörs det, eller återlämnas till ägaren/den som hämtar hunden. Vill du ha tillbaka dessa, meddela vid utcheckningen.
 • Bokföring och revision i 7 år.
 • Bokningssystemet till dess att ägaren återkallar sitt godkännande.

Övrigt:

 • Ägaren tar ansvar för att kontaktperson är underrättad samt har godkänt att deras kontaktuppgifter lämnas till Björnåsen.
 • Bilder och filmer kan användas på sociala medier, annars ber vi om ett skriftligt nekande vid incheckningen.
 • Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.
 • Cookies: En cookie är en textifil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra bland annat inloggningsinformation när du surfar runt hos oss mm. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kan funktionaliteten hos vår hemsida påverkas. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare.

Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.

Jag godkänner att Björnåsen tar in dessa data och garanterar att jag meddelat kontaktperson att Björnåsen handhar deras kontaktuppgifter.

Inackorderingstid                                 Från:                                        Till:

Underskrift                                           Hundägare:                              Pensionatet:

 

 

 

Allmänna frågor: Var hittade ni vårt pensionat 1:a gången?

 

Hundägarens kopia

Villkor

Hämtning och lämning av hund sker efter överenskommelse. Hämtning/lämning enligt våra fasta tider (se hemsidan). Alla lämningar/hämtningar som sker efter 16.30 (nya hundar 15.30) samt ALLA tider utanför ordinarie tider på helgen, debiteras med 650:- extra (samt 300:- /hund) – oavsett anledning!

1.    Din bokning är bindande även om nedanstående belopp inte hunnit komma oss tillhanda.
Vid bokning erläggs 25% (dock minst 500:- /hund lågsäsong och 1000:- under högsäsong) av den totala avgiften till Bg 683-5920 inom 2 dagar.
Resterande summa skall vara oss tillhanda senast 2 veckor innan hunden lämnas på pensionatet (4 veckor gäller vid storhelg). Boknings och slutbetalningen återbetalas ej vid ev. återbud och kan inte bytas mot annan period.
Om du avbokar mindre än 14 dagar (innan storhelg och högsäsong gäller 30 dagar) innan lämning eller inte avbokar alls, debiteras fullt belopp för hela vistelsen.
Vid allvarlig sjukdom/skada som gör att du måste ställa in din resa, så krävs läkar/veterinärintyg och då återbetalas avgiften (under förutsättning att vi meddelas omgående, dvs inom 24 timmar), med 75% av totala avgiften fram till 3 dygn (72 timmar) innan lämning, därefter återbetalas 50% av totala avgiften. Bokningsavgiften återbetalas ej och kan ej bytas mot annan period. Våra avbokningsregler gäller även vid Force Majeure.
Tider för lämning/hämtning skall anges direkt vid bokning. Ändring av dessa endast i mån av möjlighet. Bokad tid debiteras.
Vid påminnelse om bokningsavgift eller slutbetalning, debiterar vi 50:- /påminnelse.

2.    Hunden ska under vår/sommar vara behandlad med fästingmedel (t.ex. Frontline, Expot) eller ha bärnstenshalsband.

3.    Hunden skall vara fullt frisk och fri från ohyra, skabb och liknande. Hunden skall vara vaccinerad mot valpsjuka, parvo, hcc och kennelhosta (helst nya vaccinet KC som är mycket mer effektivt mot kennelhosta. Vaccinering mot kennelhosta måste tas minst 1 gång/år!). Pensionatet blir ej ersättningsskyldigt om hunden får någon av dessa sjukdomar under sin vistelse. Hundägaren kan däremot bli ersättningsskyldig för sanering, utebliven lön, samt ersättning för veterinärkostnader för övriga hundar, om denne vet att hunden är sjuk och ändå lämnar den till pensionatet.

4.    Om pensionatet får in någon av ovanstående sjukdomar – många av dessa sjukdomar har en inkubationstid på några dagar upp till 14 dagar (vilket gör att pensionatet märker först efter den tiden om någon hund tagit med sig smitta). Det är inte alltid den hund som börjar visa symptom som medfört smittan då en del hundar är bärare utan att det bryter ut – kommer pensionatet att ringa ringa de hundägare som skall lämna hundar inom närmaste tiden. Om hundägaren väljer att hålla hunden hemma, så återbetalas ingen avgift då hundpensionatet inte kan skydda sig på annat sätt än att kräva vaccinering.
Då det ej går att vaccinera mot alla ovanstående sjukdomar och endast en av flera stammar på vissa, så kan pensionatet aldrig skydda sig helt.
Om veterinär rekommenderar stängning för sanering måste vi följa de rekommendationerna, och då låter vi 25% av inbetalat belopp stå tillgodo till annan bokning.

5.    Hunden skall vara försäkrad med minst veterinärvårdsförsäkring. Ägaren skall ha gällande ansvarsförsäkring med rättskyddsmoment.
Vid skada orsakad av hund eller dödsfall av hund är inackorderingsinnehavaren ej ersättningsskyldig för såvitt annat följer lag och annan författning. Ersättning utgår i sådant fall enbart med belopp som inte täcks av hundens försäkring.
Om hunden inte har en försäkring/hundägaren missat att betala in sin premie, så avsäger sig Björnåsens hundpensionat allt ansvar gällande hunden. Hundägaren tar då på sitt ansvar att en kontaktperson hämtar hunden om den behöver till veterinär, annars avbryts vistelsen med omedelbar verkan och hundägaren måste själv hämta hunden.

6.    Det åligger hundägaren att tillhandahålla inackorderingsinnehavaren giltiga kopior av hunds vaccination samt hunds och ägarens egen försäkring enl. de ovanstående punkterna.

7.    Hundägaren/den som bokat platsen är ersättningsskyldig vid eventuella uppkomna skador på inredning, interiör, exteriör, lösa föremål och övrigt som hunden har förstört inne och utanför pensionatet. Gäller även övriga byggnader, fordon mm som finns på vår tomt.
Pensionatet tar inget ansvar för om medhavda saker går sönder, försvinner eller missas att skickas med hem. Det är hundägarens ansvar att se till så att allt är med tillbaka.

8.    Tik som börjar löpa när den är på pensionatet kommer en extra avgift att tas ut om 90kr/dygn. Hundpensionatet kommer att hålla löptik under extra uppsikt och i särskild rastgård, men tar inget ansvar för om tiken ändå lyckas ta sig ut/hane ta sig in.
Det innebär alltid en risk att lämna bort en löptik!
Ägare skall meddela pensionatet på dag 1 om tiken börjar löpa innan hon skall komma till pensionatet, annars tas en extra avgift om 500:- ut.

9.    Godkännande av lek lös tillsammans med annan hund, sker på hundägarens ansvar. Om hunden ändå startar slagsmål, blir pensionatet inte ersättningsskyldigt då det är ditt ansvar att skriva nej i rutan om du inte har en hund som leker vänligt. Tänk på att du även blir ersättningsskyldig för den andra hunden. Björnåsens hundpensionat tar på sitt ansvar att inte släppa hunden tillsammans med annan hund om vi direkt ser att det inte kommer att fungera.

10.  Vid skada/sjukdom och vi inte når ägaren eller annan kontaktperson, har inackorderingsinnehavaren rätt att ta hunden till veterinär på ägarens bekostnad. Det är i första hand kontaktpersonen som tar hunden till veterinär.
Den kontaktperson ägaren uppgett, har rätt att ta det beslut som veterinären rekommenderar gällande veterinärvård, eller avlivning om veterinären anser det nödvändigt.
Om pensionatet inte varken når varken ägare eller kontaktperson, får inackorderingshavaren ta det beslut som rekommenderas i samråd med veterinär.
Avgift för transport och timlön debiteras enligt nedan, om inte någon kontaktperson kan ta hunden till veterinär och om inte skadan är orsakad av oaktsamhet från pensionatets sida.
Om pensionatet måste ta hunden till veterinär, debiteras milersättning samt timtaxa för körning samt för tiden hos veterinären på 500:- dagtid/timme (efter 8.30), 650:- kväll/timme (efter 15.30) & helg, 950:- natt (efter 21.00) & storhelger/timme. Därtill tillkommer 35:- /mil samt ev. tullavgifter.

11.  Enklare sjukvård & hälsovård som pensionatet själva kan behandla tex diarré, början till öroninflammation (OBS! Ej utvecklad öroninflammation!), enklare sårvård, rakning runt sår osv, kommer att behandlas på plats och debiteras vid hämtning.
Övriga tilläggstjänster, se prislista på vår hemsida.

12.  Vid skada av inackorderingsinnehavaren orsakad av hund. T.ex. hundbett är hundägaren ersättningsskyldig för uppkomna skador på inackorderingsinnehavaren, kläder eller annat som skadats. Samt kostnader för läkarvård, ev. medicinering, transport till och från läkare samt ev. inkomstbortfall.

13. Hundar som kräver specialkompetens: Dessa hundar tas emot efter separat överenskommelse, och mot pristillägg – beroende på problematik. Detta skall alltid rådgöras i samråd med pensionatet INNAN bokning!
För hundar med problematik såsom:
* Hanteringsproblem tex med ”bitrisk” (tex pga osäkerhet, rädsla, aggressivitet eller liknande) * Stressproblematik * Ensamhetsproblematik tex separationsångest – så krävs inskolning.
Obs! För hundar med något av ovanstående, kan vistelsen/avtalet komma att avbrytas med omedelbar verkan! I det fallet återbetalas ingen avgift då man uppehållit platsen.
Ägaren tar på sitt ansvar att kontaktperson kan hämta hunden.
Kan vi hantera problemet tex genom att öka upp personalen/behandlingar mm, så kommer hunden att få stanna kvar, mot pristillägg (från dubbel taxa) som debiteras innan hämtning.

14.  Hund som inte hämtas på bokad dag och pensionatet inte når ägare eller annan kontaktperson, kommer att efter max 1 vecka (kortare tid om pensionatet är fullbokat och vi behöver nyttja platsen till annan hund), lämnas vidare för omhändertagande och polisanmälan göras. Alla kostnader i samband med detta kommer att debiteras hundägaren.
Debitering för extra dagar som ej bokats i samråd med pensionatet, debiteras med dubbel taxa.

15.  Du som hundägare tar på dig att hålla dig till våra ordningsregler. T.ex. att vänta vid bilen tills bokad tid, samt att hålla våra bokade tider. Vi kommer ner och hämtar dig vid bokad tidpunkt. Om du går in genom grinden och orsakar olycka av hund eller att lösspringande hund rymmer, kommer alla kostnader att debiteras dig som hundägare. Att komma för tidigt, kan vara lika illa som att komma för sent, vi ber dig därför att inte komma mer än 10 minuter för tidigt.

16.  Hundpensionatet förbinder sig att vårda hunden väl, ge den god tillsyn, god kontakt, utfodra och ge färskt vatten samt att rasta hunden regelbundet.

17.  Hundpensionatet är godkänt av Länsstyrelsen, innehar F-skattebevis och har gällande försäkring för verksamheten.

18. Om hunden har beteenden som kan vara skadliga för den, tex äter hysteriska mängder gräs/sten etc. Så skall detta meddelas skriftligt på kontraktet. Hunden kommer då inte att få vistas lös varken i rastgård eller på tomten. För sin egen säkerhets skull.

19. Hantering av personuppgifter:

Varför behöver vi dina och din hunds uppgifter, samt kontaktuppgifter till kontaktperson?

Uppgifter om ägare, hunden samt kontaktperson behövs för att vi:

 • Skall kunna följa Djurskyddslagen (1988:539) paragraf 2 ”Djur skall behandlas väl och skyddas mot onödigt lidande och sjukdom” (Lag 2005:1226).
 • För att vi skall kunna administrera och hantera din bokning gällande bokningsperiod, eventuella VIP-rabatter, samt koordinera in och utcheckningar.
 • Kunna ge ägare information om hur hunden mår, om så önskas.
 • För fakturering, registrera betalningar samt för bokföringen.

Hur sparas uppgifterna?

 • Bokningsbekräftelsen sparas i pappersform fram till avslutad vistelse. Därefter förstörs den.
 • Kontrakt sparas fram till avslutad vistelse och därefter förstörs den alternativt skickas med ägaren hem. Be oss om denna vid utcheckningen om du önskar få med den hem.
 • Uppgifter för betalning, fakturering och bokföring förvaras i vårt bokningssystem Sirvoy samt i vår e-bokföring via vår bank. Vissa av uppgifterna lämnas vidare till vår revisor på Ekonomiansvarig.
 • Eventuella mail sparas till du ber oss ta bort dom.
 • Uppgifter för att boka hundens vistelse godkänner du själv, genom att gå in på vårt bokningssystem via hemsidan och göra en bokning.
 • Alla uppgifter förvaras inlåsta/skyddade med koder.

Vem har tillgång till mina uppgifter?

 • Ägarna och personal/inhyrd personal på Björnåsen.
 • Revisorn hos Ekonomiansvarig
 • Behandlande veterinär samt djurvårdspersonal vid ev. sjukdom/skada hos inackorderad hund.
 • Sirvoy och deras personal, som är de som handhar vårt bokningssystem.
 • It-ansvarig samt webbhotell.

Hur länge sparas mina uppgifter?

 • Uppgifter till kontaktperson, samt avtal sparas under vistelsen. Därefter förstörs det, eller återlämnas till ägaren/den som hämtar hunden. Vill du ha tillbaka dessa, meddela vid utcheckningen.
 • Bokföring och revision i 7 år.
 • Bokningssystemet till dess att ägaren återkallar sitt godkännande.

Övrigt:

 • Ägaren tar ansvar för att kontaktperson är underrättad samt har godkänt att deras kontaktuppgifter lämnas till Björnåsen.
 • Bilder och filmer kan användas på sociala medier, annars ber vi om ett skriftligt nekande vid incheckningen.
 • Personuppgifterna kommer inte behandlas under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas.
 • Cookies: En cookie är en textifil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra bland annat inloggningsinformation när du surfar runt hos oss mm. Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kan funktionaliteten hos vår hemsida påverkas. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare.

Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.

Jag godkänner att Björnåsen tar in dessa data och garanterar att jag meddelat kontaktperson att Björnåsen handhar deras kontaktuppgifter.

Inackorderingstid                               Från:                                        Till:

Underskrift                                         Hundägare:                              Pensionatet: