Villkor & avtal

 

Översikt – Vill du se hela kontraktet, kontakta oss.

 • Din hund skall vara frisk från smittsamma sjukdomar, försäkrad och vaccinerad mot parvo, valpsjuka, hcc och kennelhosta (helst nya vaccinet KC som tas i nosen. Detta vaccin är mycket mer effektivt!). För kennelhosta gäller vaccinering minst 1 gång/år, för övriga vaccinationer var 3-4:e år efter att grundvaccineringen är klar.
  Hundägaren kan bli ersättningsskyldig för sanering, utebliven lön, samt ersättning för veterinärkostnader för övriga hundar, om denne vet att hunden är sjuk och ändå lämnar den till pensionatet.
 • Pensionatet har rätt att vägra ta emot hund som misstänks bära på smitta, tex hund som hostar.
 • Hunden skall vara försäkrad med minst veterinärvårdsförsäkring.
 • Du som ägare skall ha ansvarsförsäkring med rättskyddsmoment (ingår som regel i din hemförsäkring).
 • Kopior samt legitimation medtages till pensionatet.
 • Under sommarmånader skall hunden ha fästingmedel.
 • Din bokning är bindande. Den är dock inte giltig innan den har bekräftats av oss!
  Vid ev. avbokning så kommer bokningsavgift/full avgift att debiteras enligt nedan – även om avgiften inte hunnit oss tillhanda.
 • 25% av totala avgiften (dock minst 500:-/hund lågsäsong och 1000:- under längre vistelse högsäsong), debiteras direkt vid bokning och skall finnas oss tillhanda inom 48 timmar från dess att vi har behandlat din bokning.
 • Resterande avgift skall finnas på vårt bankgiro senast 2 veckor innan ankomstdagen, vid bokningar över storhelger, juni-aug samt övriga lov (sportlov, påsklov, höstlov) senast 4 veckor innan ankomstdagen.
 • Bokningsavgift och slutbetalning återbetalas ej vid ev. återbud. Bokad tid debiteras. Vid avbokning mindre än 14 dagar (30 dagar storhelger och högsäsonger enligt ovan) innan lämning eller om du inte avbokar alls, debiteras fullt belopp för hela vistelsen. Om avgifter inte betalas i tid så har Björnåsen rätt att neka kunden platsen. Ev. inbetald bokningsavgift återbetalas ej.
 • Vid allvarlig sjukdom/skada som gör att du måste ställa in din resa, så krävs läkar/veterinärintyg och då återbetalas 50% av totala avgiften fram till 72 timmar innan lämning, därefter återbetalas ingenting.
 • Under högsäsong (v 7, 25-33, 51-2, höstlovet, påsklovet, storhelger), gäller i första hand bokning av minst 7 dagar. Bokning av enstaka dagar i mån av plats. Minsta debitering är alltid 2 dagar.
 • Foder medtages till pensionatet. Om din hund behöver borstas, rengöring av öron eller liknande, skall borste, rengöring mm tas med till pensionatet. Om pensionatet ser under vistelsen att tex öron behöver rengöras och ägaren inte skickat med medel, kommer detta att tas ur vår butik och ägaren debiteras detta.
 • Pensionatet tar inte ansvar för om medskickade saker går sönder, försvinner eller missas att skickas med hem – du har ansvaret för att se till så att det du lämnar kommer med hem. Skicka inte med mer än du behöver och namnmärk alla sakerna!
 • Löptikar efter överenskommelse, debiteras med 90:- extra/dygn, skall meddelas på 1:a löpdagen även om hunden inte skall lämnas riktigt än.
 • Vid lämning/hämtning följs våra bokade tider. Pensionatet kan komma att neka hund som kommer utanför våra in och utlämningstider! Pensionatet garanterar inte att det går att utöka tiden vid önskemål.
 • All lämning eller hämtning utanför våra ordinarie öppettider för in/utcheckning, debiteras med jourtillägg (se priser & öppettider) – oavsett anledning!
 • Godkännande av lek lös tillsammans med annan hund, sker på hundägarens ansvar.
 • Hundar som kräver specialkompetens? Dessa hundar tas emot efter separat överenskommelse, och mot pristillägg – beroende på problematik. Ring och rådfråga oss innan bokning!
  För hundar med problematik såsom:  * Hanteringsproblem tex med ”bitrisk” (tex pga osäkerhet, rädsla, aggressivitet eller liknande) * Stressproblematik * Ensamhetsproblematik tex separationsångest – så krävs inskolning.
  Obs! För hundar med något av ovanstående, kan vistelsen/avtalet komma att avbrytas med omedelbar verkan!
 • Hundpensionatet förbinder sig att vårda hunden väl, ge den god tillsyn, god kontakt, utfodra och ge färskt vatten samt att rasta hunden regelbundet.
 • Hundpensionatet förbinder sig att inte släppa ihop hundar om vi direkt ser att det inte kommer att fungera.
 • Hundpensionatet är godkänt av Länsstyrelsen, innehar F-skattebevis och har gällande försäkring för verksamheten. Vi har den stora hunddagisförsäkringen för vårt företag.
 • För övriga regler, be om vårt kontrakt.