Duanne

 

Arbetsuppgifter:
Städ och underhåll
Minibehandlingar
Rastning av hundarna

 

Duanne hjälper oss endast under sommarhalvåret.